Wszystko co musisz wiedzieć o ANALIZIE PRACY:

by Biznes PL0 comments

Analiza pracy to podstawowy etap realizacji projektów doradczych. Analiza ta stanowi punkt wyjścia do diagnozy sytuacji w firmie oraz pozwala na sprecyzowanie kierunków realizacji projektu.

Analiza pracy jest źródłem informacji wykorzystywanych przy:

 • tworzeniu i modyfikowaniu opisów stanowisk pracy
 • wartościowaniu stanowisk pracy
 • tworzeniu profili kompetencyjnych
 • diagnozie luk organizacyjnych
 • mapowaniu procesów
 • opracowywaniu regulaminów organizacyjnych
 • modelowaniu struktur organizacyjnych
 • badaniu kultury organizacyjnej
 • opracowywaniu strategii organizacyjnej i personalnej

 Etapy analizy pracy:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką działania firmy i jej obecną strukturą organizacyjną
 2. Zapoznanie się z regulaminami i procedurami wewnętrznymi
 3. Przygotowanie narzędzi w oparciu o pozyskane informacje (arkusz analizy pracy)
 4. Przeprowadzenie wywiadów indywidualnych w obrębie firmy z pracownikami na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacyjnej
 5. Dokonanie analizy zebranych informacji i identyfikacja luk
 6. Rekomendacje, plany działania, założenia.

Istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłowe wykonanie analizy i następnie opisu stanowiska pracy są kompetencje osoby przeprowadzającej badanie, do których należy zaliczyć wiedze z zakresu organizacji i zarządzania, znajomość metodyki prowadzenia badań organizatorskich, umiejętność formułowania problemu i oceny możliwych wariantów decyzyjnych oraz umiejętności interpersonalne. Przeprowadzając analizę stanowiska pracy należy wyraźnie określić zadania, uprawnienia i odpowiedzialność, pamiętając o potrzebie zachowania równowagi między nimi.

Do najważniejszych informacji które chcemy uzyskać w wyniku analizy pracy, należą informacje o treści wykonywanej pracy, o stosowanych metodach, narzędziach bądź obsługiwanych urządzeniach, o warunkach wykonywania pracy, o relacji badanego stanowiska pracy z innymi. Można to ująć np.: w formie uproszczonego schematu analizy pracy. 

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *