Wszyscy jesteśmy normalni. Wszyscy jesteśmy nienormalni.

by Psychologia PL0 comments

Norma to niejednoznaczne pojęcie określające sposób postrzegania, który wyznacza wzorce zachowań i cechy ludzi.

Czym tak właściwie jest normalność?

Czy ktokolwiek z nas jest normalny?

Czy normalność to określenie na przeciętność?

Czy chcecie być określani jako zwyczajni?

Czy nienormalność może definiować oryginalność?

Czy nienormalność jest określeniem pozytywnym?

Czy normalność i nienormalność może określać to samo?

Zdefiniujmy na sam początek NORMALNOŚĆ.

Jest to szereg cech i zachowań, które możemy subiektywnie dopasować do większości społeczeństwa. Są to zachowania, które nie odbiegają od normy i kategoryzujemy je jako przypisujące się do teraźniejszych trendów.


Przykładem, który najlepiej określa normalność jest rutyna czyli regularne i systematycznie powielające się czynności codziennego życia. Kilkanaście lat temu człowiek pracował standardowo, codziennie w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00- zauważmy, że było to dla niego normą.

W teraźniejszym świecie normy te zostały zatarte poprzez zmiany godzin pracujących dla ludzi- co za tym idzie: elastyczny wymiar godzin pracy. Teraz normą dla nas jest zarówno rutynowa i regularna praca, jak i elastyczna, nieregularna.

Pojawiło się także pojęcie home office czyli pracy zdalnej z domu. Jest to nowe określenie, które pozwala wykonywać pracownikom obowiązki związane z pracą w domu. Kilkanaście lat temu byłoby nie do pomyślenia, że będzie taka możliwość pracy. Nie spełniałaby ona tamtejszych norm.

Można nasunąć stwierdzenie, że normy istniejące w dzisiejszym świecie funkcjonują ale…

Czy tak naprawdę są one normami?

Dlaczego normą określamy trendy teraźniejszości?

Czy dla wszystkich ludzi te normy są normalne?

Zastanówmy się teraz czy wszystkie te kwestie określają normalność?

Czy normy istnieją?

Skoro osoby pracujące na różnych wymiarach godzinowych określamy jako spełniające normy, mimo iż kilka lat temu byłoby zupełnie inaczej, oznacza, że za kilka lat nasze normy przestaną być normami i staną się czymś nienormalnym.

Normalność to określenie spekulacyjne.

Nienormalność to także określenie spekulacyjne.

Teraz powinniśmy zastanowić się nad tym czy wszyscy jesteśmy normalni czy też nienormalni. Wszystko zależne jest od naszej perspektywy widzenia świata.

Czy adekwatne będzie określenie jednych jako normalnych, a drugich jako nienormalnych skoro normy są zmienną? Można zwrócić uwagę przy tych rozważaniach na ewaluację całego świata na przestrzeni lat i zastanowić się nad tym jak subiektywne są nasze poglądy odnoszące się do ludzkości.

Dla każdego człowieka normalność będzie czymś innym. Dla jednych normalnością będzie nienormalność innych osób. Dla drugich normalnością będzie normalność innych osób. Jak zatem określić człowieka jako normalny bądź nienormalny. Obiektywnie patrząc jest to nierealne, dlatego:

Wszyscy jesteśmy NORMALNI.

Wszyscy jesteśmy NIENORMALNI.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *