Wpływ rynku pracy na zarządzanie zasobami ludzkimi.

by Biznes PL0 comments

Zasoby ludzkie są kluczowe w udostępnianiu produktów oraz usług, ponieważ to właśnie pracownicy tworzą oferty sprzedaży oraz dbają o ich realizację. Dzięki swoim usługom otrzymują wynagrodzenie, które umożliwia im utrzymanie odpowiedniego standardu życia.        

Obecne zmiany w obrębie wartości i wartościowania sprawia, że praca ludzka staje się jednym z najważniejszych zasobów w organizacji, do których zalicza się również ziemia oraz kapitał.10 To właśnie te 3 czynniki produkcji „są przedmiotem kupna i sprzedaży na specyficznych rynkach czynników produkcji”. Bardzo duże znaczenie w gospodarce ma rynek pracy, na którym istotną rolę odgrywa kapitał ludzki rozumiany jako umiejętności fizyczne oraz psychiczne ludzi, które wzbogacane są przez wiedzę, uzyskane doświadczenie oraz posiadane umiejętności. Firmy szczególnie cenią posiadanie zasobów ludzkich, ponieważ współczesne organizacje stały się organizacjami wiedzy wykorzystującymi posiadaną wiedzę swoich pracowników. Dzięki niej powstają innowacyjne i kreatywne pomysły, które polepszają oferty firm, a także pozycje na rynku. Wiedza personelu jest kluczem do pomyślnych relacji z klientem. Skutkuje to pozytywnym wizerunkiem firmy, darzonym zaufaniem, osiąganym zyskiem.

Posiadanie wykwalifikowanego oraz sumiennego personelu staje się celem każdego pracodawcy, jednak należy uwzględnić, że troska, którą dotychczas kierowano w stronę pracowników i więzi między nimi, zamieniła się w pożądanie informacji, które w szybki sposób są przetwarzane oraz przekazywane. Coraz częściej, to właśnie one znajdują się na szczycie hierarchii pracodawców.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *