Metody i techniki selekcji kandydatów.

by Biznes PL0 comments

W procesie selekcji zbieramy informacje na temat kandydatów ubiegających się o stanowisko w naszej organizacji. Informacje te pomogą nam przewidzieć jak będą się oni sprawdzać w naszej organizacji. Selekcja jest to ogólnie mówiąc proces wyboru pracownika przez odrzucenie kandydatów niespełniających wymagań, stawianych na danym stanowisku. Wyróżniamy następujące metody selekcji:

Analiza życiorysu kandydata:

Curriculum Vitae, formularze aplikacyjne, ankiety biograficzne

Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad: Testy wiedzy, centra oceny ( assessment center), techniki symulacyjne, sprawdzenie referencji. 

Testy wiedzy ( testy rekrutacyjne)

W procesie rekrutacji i selekcji personelu czasem sięga się również do tzw. testów selekcyjnych, które pozwalają na uzyskanie informacji na temat poziomu inteligencji, cech osobowych, zdolności, skłonności i osiągnięć. Często stosowane są również tzw. testy zadaniowe, czyli próbki pracy, które pozwalają przyszłemu pracodawcy na sprawdzenie konkretnych umiejętności zawodowych kandydatów. Kandydaci na stanowiska asystenckie mogą otrzymać do realizacji pod presją czasu zadanie typu: formatowanie i edycja tekstu w programie Word lub przygotowanie prezentacji Power Point z wykorzystaniem określonego szablonu

Assessment Center

Assessment Center, określany również jako ośrodek oceny czy ocena zintegrowana, stanowi bardziej kompleksowe podejście do selekcji pracowników. Metoda ta kładzie nacisk na zachowanie kandydatów. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem ćwiczeń, które stanowią symulację kluczowych wymiarów stanowiska pracy. Często łączy się ją z rozmowami kwalifikacyjnymi i testami. Właściwie przeprowadzony Assessment może zapewnić bardziej wiarygodną prognozę przyszłych efektów pracownika.

Zadania symulacyjne

Zadania bądź ćwiczenia symulacyjne to jedna z technik rekrutacji stosowana zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak i Assessment Center. Ich głównym celem jest sprawdzenie tego, jak kandydat poradzi sobie z zadaniem, które jest maksymalnie zbliżone do rzeczywistych sytuacji, jakie może napotkać w pracy. Na podstawie zachowania kandydata podczas zadania symulacyjnego wnioskuje się o jego umiejętności poradzenia sobie z analogiczną sytuacją w pracy zawodowej.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *