Jak powinien wyglądać dobry biznesplan?

by Biznes PL0 comments

Biznesplan

Biznesplan to plan gospodarczy, prowadzenia interesów, bądź jakiegoś określonego przedsięwzięcia. Używa się go podczas otwierania nowego przedsiębiorstwa lub w sytuacji rozszerzenia działalności. Bezpośrednio jest on także zestawem dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań: finansów, rynku, marketingu, samej organizacji, kadr i zaplecza technologicznego. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat. 

Zastosowanie:

●         w pozyskiwaniu partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia,

●         we wszechstronnej prezentacji wiarygodności kredytowej naszej firmy,

●         w trakcie starań o kredyt bankowy (zwykle warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie biznes planu). W przypadku kredytów hipotecznych jest to warunek konieczny,

●         w prezentacji pomysłu przed szerokim gronem decydentów lub inwestorów zewnętrznych,

●         w celu sprawdzenia możliwości inwestycyjnych partnera biznesowego,

●         w celu uwiarygodnienia się przed obecnym lub potencjalnym partnerem biznesowym,

●         w jednostkach zajmujących się controllingiem inwestycyjnym,

●         w trakcie starania się o certyfikat ISO. Biznes plan zwykle stanowi jedną z podstawowych procedur ISO w komórkach organizacyjnych zajmujących się inwestycjami i controllingiem.

Biznesplany przedsiębiorstw mogą mieć różną strukturę treści w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu życia i w jakiej sytuacji rynkowej oraz finansowej znajduje się firma. Ponadto, różnice zależą od rodzaju branży, planowanego przedsięwzięcia, celu, wielkości przedsiębiorstwa oraz adresatów. Struktura biznesplanu w ogólnym zarysie obejmuje pewne moduły, których treść może być bardziej lub mniej rozbudowana. 

Typowy biznesplan powinien zawierać następujące moduły:

–           krótkie wprowadzenie ze szczególnym naciskiem na podstawowe cele biznesplanu

–           opis produktów bądź usług

–           charakterystyka sytuacji wewnętrznej i wizerunku zewnętrznego firmy

–           wyniki analiz marketingowych (badania rynku, strategii marketingowej firmy)

–           plan działań produkcyjnych/usługowych i marketingowych

–           prognozę efektów finansowych

–           informacje na temat kadry kierowniczej, pracowników, struktury organizacyjnej

–           sposoby kontroli realizacji zakładanych celów

–           załączniki (dokumenty na podstawie których stworzyliśmy biznesplan)

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *