Dowiedz się czym jest inflacja.

by Biznes PL0 comments

Żyjąc we współczesnych realiach koniunktury gospodarczej nie sposób nie zwrócić uwagi na wszechobecną inflację. Choć ten termin wybrzmiewa na okrągło w ustach Polaków, to jednak warto uporządkować podstawową wiedzę na temat tego procesu. W tym artykule dowiesz się, jak liczona jest inflacja a także, czym jest koszyk dóbr i do czego jest potrzebny.

Inflacja czyli co?

Poprzez inflację rozumie się proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Zaimplementowanie słowa „ogólny” w tej definicji ma na celu ukazać, że jeśli niektóre produkty rosną na wartości, przy czym wartość innych dóbr obniża się, wówczas nie mamy do czynienia z inflacją. Matematycznym zilustrowaniem tego zjawiska jest średnia. Zatem jeśli poziom cen znacznej części dóbr ulega wzrostowi lub spadkowi to dopiero wtedy ma to swoje odzwierciedlenie we wzorze średniej, a więc i inflacji.

No dobrze, ale jakie to są dobra?

Instytucje zajmujące się obliczaniem wskaźnika inflacyjnego tworzą pewien koszyk dóbr, który z okresu na okres porównywany jest z jego poprzednikami. Skład koszyka usług oraz dóbr jest ważony ze względu na wielkość dokonywanych wydatków przez obywateli danego kraju.

W praktyce oznacza to, że jeszcze w marcu 2022 roku w Polsce najistotniejszymi wydatkami były te przeznaczone na żywność oraz napoje bezalkoholowe (ok. 26%). Na drugim miejscu zachowały się opłaty czynszowe oraz inne związane z utrzymaniem domostwa (19%). I to głównie te produkty miały wpływ na rozwój zjawiska inflacji w Polsce. Pozostałe kategorie wydatków można prześledzić poniżej.

Czy wiedziałeś, że…

  • Wśród produktów spożywczych największy poziom inflacji widoczny jest w cukrze? Jego cena wzrosła w stosunku do lipca ubiegłego roku o 42%!
  • Podobnie wysokie zmiany w Polsce zauważalne są w cenach oleju napędowego (40%), gazu (45%) oraz nośników energii (37%). Ciężko nie wspomnieć w tym miejscu o tym, że niecały miesiąc temu rząd Hiszpanii wdrożył rozwiązania prawne mające na celu ograniczenie zużycia prądu. Skuteczny plan walki z nadmiernym zużyciem prądu zakłada… utrzymanie za pomocą klimatyzacji minimalnej temperatury powietrza do 27°C!
Paulina Słupska

Paulina Słupska

An analyst by education. Although I believe that analysis is the domain of exact scientists, it would not exist without creativity. I try to pour my creative outlook on the world onto e-paper. I'm one of those dreamy pragmatists who rely on constructiveness but, at the same time, let their imagination run wild. In my spare time, in addition to posing questions and refuting theses, I engage in more mundane activities. Sometimes it's yoga, sometimes process automation, sometimes graphic design, and sometimes spiritual development. It varies from time to time.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *