Etapy rozwoju miłości: w której fazie ty się znajdujesz?

by Psychologia PL0 comments

“(…) Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą, (…)”

-Hymn o miłości, 1 list do Koryntian

Miłość także się rozwija i przekształca. Miłość poszukuje emocji. Miłość dociera do drugiego człowieka. Miłość przezwycięża ból i smutek. Miłość otwiera nam oczy na świat.

Miłość to siła, która zmienia się na przestrzeni czasu, a wszystko to zależy od nas, czy pozwolimy być jej zdrową i uskrzydlającą mocą, czy czarem na nieszczęście.

1) Zakochanie

Motylki w brzuchu, obsesyjne myśli o drugiej osobie, ciągła chęć spotkań i bliskości. Tutaj mowa o pierwszej, najkrótszej fazie rozwoju miłości czyli zakochaniu.

Bardzo duża część osób wpada tutaj w pułapkę, którą serwuje ten etap- identyfikuje zakochanie z prawdziwą miłością, której nie jesteśmy w stanie racjonalnie określić po tak krótkim czasie znajomości, pomimo tego, iż czujemy, że kochamy drugą osobę.

Szybka oznaka miłości może świadczyć o zauroczeniu, krótkoterminowym, które często zdarza się osobom samotnym, którym brakuje bliskości i poczucia troski.

Osoby takie są dużo bardziej podatne na popadanie w szybką ocenę relacji i szybsze przywiązanie do drugiej osoby pomimo braku prawdziwych uczuć.

W tej fazie namiętność jest na podwyższonym poziomie, najwyższym z wszystkich etapów miłości. Zresztą czemu się dziwić, nowości nas cieszą najbardziej, a po czasie kiedy stają się już poznane, nie zadowalają aż tak mocno.

Nie czujemy wtedy tak dużego podniecenia.

2) Początki miłości

W tej fazie bardzo duża część związków zostaje poprzez stagnację w relacji. Złudne poczucie, że jest dobrze tak jak jest powoduje zatrzymanie rozwoju miłości i utknięcie na tym poziomie relacji, która szybko się dla nich kończy.

Na tym etapie rozwija się istotny składnik miłości dzięki któremu czujemy bliskość i zrozumienie czyli intymność.

Faza ta jest także dosyć krótka ponieważ intymność i namiętność są prowodyrami do dalszego rozwoju uczuć.

3) Miłość pełna

Inaczej zwana kompletną, która jest dojrzałą pracą dwóch osób poprzez zbudowanie zaangażowania.

Mała część relacji dociera do tego etapu miłości ponieważ wagę tutaj odnosi mocna intymność i namiętność, dzięki którym właśnie zaczynamy tworzyć zaangażowanie, a ono daje nam odpowiednią motywację aby związek, zwykła relacja zamieniła się na bardziej zobowiązujący układ.

Jest to faza najbardziej emocjonalna i satysfakcjonująca dla partnerów.

4) Związek przyjacielski

Tutaj następuje spadek namiętności, a miłość opiera się w głównej mierze na intymności i zaangażowaniu.

Jesteśmy w dalszym ciągu blisko, ale teraz traktujemy się bardziej jako przyjaciele, niżeli partnerzy.

Ważną rolę na tym etapie odgrywa utrzymanie tych dwóch wyżej wymienionych elementów, aby relacja nie wygasła i nie nastała pustka.

5) Związek pusty

Etap ten opiera się tylko i wyłącznie na zaangażowaniu, pozbawionym pozostałych składników pełnej miłości, a za utrzymaniem takiej relacji stają się powody praktyczne takie jak dzieci, przyzwyczajenie, lęk przed samotnością czy też kredyt.

Duża część par tkwi w takiej fazie przez lata bądź nawet do końca życia. Związek pusty może doprowadzić także do rozpadu relacji, która wcale nie musi być odbierana jako negatywna reakcja.

Każdy z nas ma wpływ na to w jakiej fazie miłości się zatrzyma. Każdy z nas decyduje o swoich priorytetach w życiu. Każdy z nas powinien wiedzieć czego oczekuje od swojego partnera i czego partner oczekuje od niego.

Trzeba tylko podkreślić jedną, bardzo ważną rzecz wpływającą na powolną zmianę relacji partnerskiej w przyjacielską czyli brak namiętności.

A czym jest namiętność?

Są to silne emocje pozytywne i negatywne, które pobudzają człowieka. Pożądanie, tęsknota, zazdrość i zachwyt. Charakteryzują się podnieceniem względem drugiej osoby, poszukiwaniu fizycznej bliskości oraz chęci połączenia się z partnerem.

Jeśli pożądanie i bliskość fizyczna nie jest ważna, to dlaczego są składową namiętności?

Jeśli namiętność utrzymuje naszą relację i stanowi w połączeniu z intymnością i zaangażowaniem najlepszą fazę miłości, to dlaczego przechodzimy etap związku przyjacielskiego?

Jeśli nie pokazujesz swojemu partnerowi fizycznej bliskości, to w jaki sposób chcesz utrzymać namiętność?

Odpowiedz sobie na pytanie: W jakiej ty fazie miłości jesteś i jakie są tego przyczyny bądź powody?

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *