Czy globalizacja jest dobra?

by Biznes PL0 comments

Co to jest globalizacja?

Do lat 80. XX wieku cały świat funkcjonował na zasadzie niezależności. Może nie była to zasada absolutna, bowiem dotychczas kwitnący handel, zawierane transakcje finansowe czy rozwijające się powiązania społeczno-polityczne były początkiem czegoś większego. A mianowicie globalizacji.

Choć w dzisiejszym świecie ma miejsce wiele konfliktów oraz wojen, to jednak jako ludzkość mieszkamy, żyjemy oraz pracujemy na jednym globie. To mimowolne połączenie, ukierunkowujące nas na wspólnotę, rozwinęło własne korzenie u końca wieku XX, kiedy to wiele państw podjęło szeroko rozbudowaną współpracę na tle ekonomicznym, technologicznym a w konsekwencji i społecznym.

Co tak naprawdę oznacza globalizacja?

  • Obniżenie kosztów i wzrost wydajności poprzez efektywne wykorzystanie siły roboczej o określonych predyspozycjach, czyli np. wyeksportowanie konkretnych oddziałów (outsourcing) do krajów o wymaganych kompetencjach. Przykładowo wiele przedsiębiorstwo dokonuje oustourcingu działów obsługi klienta do Polski m.in. ze względu na bogate zdolności językowe Polaków oraz obopólne korzyści finansowe.
  • Poszerzenie działalności handlowej, czyli to m.in. możliwość zakupu dóbr specyficznych dla danej kultury w prawie że każdym zakątu świata jak np. puszki amerykańskiej Coca-Coli w najodleglejszej azjatyckiej wiosce.
  • Wymiana wiedzy – to świadome nawiązanie kooperacji w zakresie produkcji przemysłowej czy technologii. Za antyprzykład mogą posłużyć nałożone na Rosję sankcje, których zadaniem było właśnie wstrzymanie rozwoju kosmicznego za pośrednictwem Roskosmosu. Zaimplementowanie wspomnianych sankcji spowodowało realny regres w tej dziedzinie, a strona rosyjska straciła wiele intratnych ofert, na które obecnie można spoglądać wyłącznie przez pryzmat utraconych korzyści.

Czy to wszystko?

Oczywiście skala korzyści globalizacji nie kończy się na wymienionej liście. Umiejętność dostrzegania szczegółów pozwoli spojrzeć na świat w zupełnie nowej odsłonie. Po dogłębniejszej analizie okazuje się, że całokształt współczesnej rzeczywistości jest rezultatem globalizacji. Wręcz niemożliwe jest, aby oddzielić, które rozwiązania, dzieła, technologie wywodzą się z siebie samoistnie, a które uwarunkowane są wpływem międzynarodowych powiązań. Zastanówmy się dzisiaj nad naszym położeniem – faktycznym oraz metaforycznym – to także świetny moment na wdzięczność.

Paulina Słupska

Paulina Słupska

An analyst by education. Although I believe that analysis is the domain of exact scientists, it would not exist without creativity. I try to pour my creative outlook on the world onto e-paper. I'm one of those dreamy pragmatists who rely on constructiveness but, at the same time, let their imagination run wild. In my spare time, in addition to posing questions and refuting theses, I engage in more mundane activities. Sometimes it's yoga, sometimes process automation, sometimes graphic design, and sometimes spiritual development. It varies from time to time.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *