Chcesz aby twoja rekrutacja szła sprawnie? Rodzaje zadań symulacyjnych, które przyspieszą pracę.

by Biznes PL0 comments

Rodzaje zadań symulacyjnych stosowanych podczas rekrutacji:

Zadania praktyczne sprawdzające wiedzę

Są stosowane po to, by sprawdzić wiedzę kandydata w danym obszarze. Są ściśle związane z wymaganą na dane stanowisko wiedzą. Przykładem zadania praktycznego może być np. poproszenie o znalezienie błędów we fragmencie kodu na stanowisku testera oprogramowania. Z reguły w ocenie zadania praktycznego na rekrutacji bierze się pod uwagę dokładność i poprawność wykonania oraz czas jaki spędził nad zadaniem kandydat. Jeśli dodatkowo na stanowisku ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu, kandydat dostanie określoną ilość czasu na rozwiązanie zadania.

Case Study (analiza przypadku)

Kandydat otrzymuje do rozwiązania rzeczywisty problem jaki zaistniał lub mógłby zaistnieć w firmie na danym stanowisku, z prośbą o zaproponowanie metody jego rozwiązania. W tym przypadku ocenia się sprawność kandydata w zakresie wyciągania wniosków, analizy danych oraz korzystania z własnej wiedzy.

Symulacja z aktorami

Przy takim zadaniu osoba rekrutująca (lub zaproszona osoba z firmy) odgrywa określoną rolę- np. klienta lub podwładnego, a zadaniem kandydata jest takie poprowadzenie rozmowy, by osiągnąć określony na początku zadania efekt (np. sprzedać usługę, odbyć efektywną rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem). Osoby rekrutujące oceniają tu zarówno zachowanie kandydata, efektywność jego przekazu, styl komunikacji, posiadane kompetencje miękkie.

Prezentacje

Ta forma zadania najczęściej wymaga od kandydata uprzedniego przygotowania prezentacji na zadany temat. Może być to temat związany ze stanowiskiem pracy lub luźny (np. zainteresowania kandydata). Zadania te mają na celu sprawdzenie zarówno przygotowania się kandydata do zadania jak i jego umiejętności perswazji, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *