The time value of money

The time value of money

Checking, tracking or monitoring prices is one of the first developed consumer mechanisms. We compare the prices to be paid in a neighborhood store with the offers we are inundated with from larger chain stores. However, do we happen to compare prices not only across,...
The time value of money

Wartość pieniądza w czasie

Sprawdzanie, śledzenie czy monitorowanie cen to jeden z pierwszych wykształcanych mechanizmów konsumenckich. Porównujemy ceny, które należy zapłacić w sklepie osiedlowym z ofertami, którym zasypują nas większe sieci marketów. Jednak, czy zdarza nam się porównywać ceny...